Friday, March 20, 2020

Online Library

Online Library


Pelajar - pelajar digalakkan menggunakan kemudahan Online Library yang telah disediakan bagi memudahkan Pengajaran dan  Pembelajaran secara Online sepanjang temph PKP ini.

Maklumat yang disediakan telah dikemaskini dari masa ke semasa.

Sunday, January 10, 2016

KTT Kolej Bertaraf 6 Star

Tahniah Kolej Teknologi Timur - KTT di iktiraf Kolej Bertaraf 6 Star oleh KPM.